Manželstvo

web manzelstvo

Timothy Keller je kazateľom Redeemer Presbyterian Church v New Yorku a tiež autorom kníh Falošní bohovia a Márnotratný Boh. Spolu s manželkou Kathy sú manželmi už 36 rokov. Na základe skúseností napísali knihu Manželstvo - neobyčajne hlboké čítanie o tom, ako zažiť radosť v manželstve. Táto kniha dokáže inšpirovať kresťanov, skeptikov, slobodných či zadaných, dlhoročných manželov, ale aj páry, ktoré práve rozmýšľajú o manželstve.

V modernej dobe sa hovorí, že každý človek má nejakú spriaznenú dušu, že romantika je najdôležitejšou súčasťou úspešného manželstva, že váš manžel alebo manželka je tu na to, aby vám pomohol rozvinúť potenciál, že manželstvo je dočasné a že začať znovu po rozvode je tým najlepším riešením na zdanlivo neriešiteľné manželské problémy. Všetky tieto moderné predpoklady sú jednoducho nesprávne.

Vo svetle Biblie spolu s manželkou Timothy Keller ukazuje, že Boh stvoril manželstvo kvôli tomu, aby nás pritiahol bližšie k sebe a vniesol do nášho života viac radosti. Vzťah s Bohom je nádherný, ale často nepochopený a plný tajomstiev. Jasné biblické pravdy a zmysluplné rady ako mať úspešné manželstvo - o tom je Kellerova kniha. Mal by si ju prečítať každý, kto chce viac poznať Boha a milovať hlbšie v tomto časnom živote.

 

KÚPIŤ:

 

Citáty z knihy

Nikdy nevieme, koho si vlastne berieme; iba si myslíme, že vieme. A ak si aj vezmete toho pravého, len chvíľu počkajte, a on či ona sa zmení. Pretože manželstvo, keďže je také významné, nás hneď, ako doň vstúpime, mení. Primárnym problémom je ... naučiť sa milovať a starať sa o toho cudzinca, ktorého sme si raz boli zobrali.
Dôvod, prečo je manželstvo také bolestivé a úžasné zároveň, je ten, že je obrazom evanjelia, ktoré je takisto plné bolesti, ale aj krásy zároveň.
Ten, kto hovorí: „Milujem ťa, ale nepotrebujem manželstvo,“ hovorí: „Nemilujem ťa dosť, aby som sa pre teba vzdal/a svojej slobody.
V ostrom kontraste s našou kultúrou nás Biblia učí, že jadrom manželstva je sebaobetujúci záväzok pre dobro toho druhého. To znamená, že láska je v zásade čin, nie pocit.

 

 

 

logoEVS-01

Prešov // Hlavná 137 // 0911 784 800

Bratislava // Legionárska 4 // 0911 798 800

IČO: 30806178 // DIČ: 2020799363

Nájdete nás aj na: